nacionalni racuni


monstat.org
Uprava za statistiku - MONSTAT
monstat.org

Uprava za statistiku – MONSTAT je nadležno tijelo za proizvodnju zvanične statistike. MONSTAT-ova uloga kao nosioca zvanične statistike u crnogorskom statističkom sistemu prepoznata je kod domaće i međunarodne javnosti.

Go Up 👍